Tato webová stránka používá cookies

Za účelem zkvalitnění našich služeb používáme na této stránce soubory cookies. Pro více informací přejděte na Zásady použití Cookies.

Funkční Při návštěvě a používání Internetových stránek pouze pro informační účely, tj. pokud se nezaregistrujete nebo nám neudělíte souhlas, shromažďujeme pouze údaje, které Váš prohlížeč předává na náš server, což je nezbytné, abychom Vám mohli zobrazit Internetové stránky a zaručit Vám stabilitu a bezpečnost jejich užívání.
Analytické Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Internetových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Internetové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Internetové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies většinou neshromažďují informace, které by dokázaly jednoznačně identifikovat Vaši osobu.
Marketingové Používají se ke sledování preferencí uživatele Internetových stránek za účelem cílení reklamy, tj. zobrazení marketingových a reklamních sdělení (i na stránkách třetích stran) v souladu s těmito preferencemi. Marketingové soubory cookies využívají nástrojů externích společností. Tyto marketingové cookies budou použity pouze na základě Vašeho souhlasu.
facebook Instagram

PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET La Strada

Zakoupit vstupenku

O hře

LA STRADA

Strhující příběh o lásce a krutosti z cirkusového prostředí podle stejnojmenného filmu Federica Felliniho

 

Umělecký tým:

Hudba:                                               Nino Rota 

Libreto, koncept a dramaturgie:        Jiří Bubeníček a Nadina Cojocaru

Choreografie:                                     Jiří Bubeníček                                                

Scénografie:                                       Nadina Cojocaru

Design kostýmů:                                Nadina Cojocaru

Světelný design:                                Jiří Bubeníček

 

„Každá magie má své temné místo a každé temné místo vytváří cosi magického.“

„Cirkus je fantastická a okouzlující říše divů, která přitahuje celé generace publika. Narodil jsem se v cirkusové rodině a právě toto nádherné prostředí plné fantazie se tak stalo bezprostřední součástí mého dětství a mé duše. Prostřednictvím cirkusu vstupujeme do světa magie, jenž překypuje vzrušením a dobrodružstvím. Skrze smích a nečekaná překvapení přináší lidem okamžiky naděje a štěstí. Pod třpytivou fasádou se ale mnohdy skrývá i ponurá stránka cirkusu, která odráží drsnou realitu naší společnosti.“

La Strada vypráví příběh nevinně naivní, laskavé a dobrosrdečné Gelsominy, kterou její rodina prodá hrubému kočovnému cirkusákovi Zampanovi. Vyprávění sleduje jejich bouřlivý vztah během putování po Itálii. Klikatá stezka příběhu, která se vine krajinou, nám přibližuje jejich propletený vztah plný zkoušek a dramatických momentů a odhaluje dojemnou cestu Gelsominy, duše plné laskavosti a lásky, k hrubému Zampanovi. V hledáčku má přitom především Zampanovy probouzející se city a proměnu, jíž pod vlivem Gelsominy prochází.

Lidský osud je splétán ze složitého přediva naší trojjediné bytosti, tvořené tělem, myslí a duší. Naše bytí je výsledkem vzájemné souhry těchto tří částí: tělo představuje fyzično, tedy náš vnější vzhled a schopnosti, mysl řídí náš intelekt a emoční inteligenci a duše, sídlící v srdci, ovládá naše emoce. Právě křehké vyvažování těchto tří aspektů nás provádí labyrintem vlastního osudu.

V přeneseném slova smyslu lze tyto prvky připodobnit k hlavním hrdinům našeho příběhu. Zampano zosobňuje tělo, představující naši fyzickou schránku, Matto – blázen ztělesňuje intelekt a Gelsomina duši. Když se tyto tři postavy přes své vášnivé rozpory sblíží, rozvine se před námi celá paleta tohoto tragického příběhu.


Další rovina příběhu La Strada, tragický konec Gelsominy, slouží jako dojemný katalyzátor, jenž odkrývá hloubku Zampanových citů. Tato krutá ztráta jej přivede na cestu sebepoznání, kde se musí vyrovnat s vlastní zranitelností a mocnou silou lásky. Jak se vyprávění prohlubuje, vyvine se v ponurou úvahu o lítosti, dojemné přiznání nenahraditelné ztráty. Gelsominina smrt se stává neúprosným výsledkem Zampanova rozhodnutí ji opustit. Tíha a neochvějná připomínka hluboké ceny jeho vlastních nedostatků.

Vyprávění se tak mění v emoční sondu do Zampanovy duše a osobnosti nesmazatelně zasažených vlivem, který na něm Gelsomina zanechala.


La Strada je dojemný, tragický příběh o lásce, krutosti a osobní proměně.

https://jiribubenicek.com/fileadmin/user_upload/images/elements/Portra__t-JBubenicek2.jpg Jiří Bubeníček

 

Dnes mezinárodně uznávaný choreograf Jiří Bubeníček byl v průběhu své předchozí téměř 25leté taneční kariery jedním z nejlepších baletních sólistů světa. Jeho vystoupení vždy vyvolávala bouřlivé nadšení: mezi mezinárodní hvězdy ho dovedlo jeho jemné hudební cítění spolu s jedinečnou taneční technikou a hereckým instinktem. Choreograf John Neumeier pro něho vytvořil v Hamburském baletu (Hamburg Ballett) řadu rolí, z nichž se až legendárním stalo jeho ztvárnění slavného tanečníka Václava Nižinského v představení Nijinsky.

V Hamburském baletu Jiří Bubeníček tančil v letech 1993-2006 (z toho od roku 1997 jako první sólista), poté se stal prvním sólistou baletního souboru Semperovy opery (Semperoper Ballett) v Drážďanech. Zde tančil až do roku 2015 velké množství rolí v dílech známých choreografů (např. Petipa, Fokine, Balanchine, Cranko, MacMillan, Kylián, Inger, Forsythe, Godani, Celis), včetně choreografií uměleckého ředitele souboru Aarona S. Watkina. Jako sólista hostoval po celém světě: kupříkladu v pařížské Opeře tančil roli Armanda v Neumeierově baletu Dáma s kaméliemi s nejvýznamnějšími balerínami té doby. Za tuto roli získal mimořádné ocenění „Benois de la Danse“ (2002). Je to jedna z mnoha cen v jeho kariéře, jmenujme alespoň cenu „Espèces“ na mezinárodní baletní soutěži Prix de Lausanne, nebo Cenu Mary Wigman, kterou uděluje Semperova opera v Drážďanech.

Od roku 1999 se Jiří Bubeníček začal vedle své kariéry tanečního umělce věnovat také choreografii. Seznam jím vytvořených choreografických děl je skutečně působivý: obsahuje přes sedmdesát titulů, a to od tanečních miniatur přes spíše abstraktní choreografie až po celovečerní dějové balety. Mezinárodní uznání získává zejména jako choreograf – vypravěč příběhů. Mezi úspěšné inscenace patří například balet Romeo a Julie (Jiří Bubeníček obdržel nejvyšší počet diváckých hlasů, za což získal cenu Borise Papandopula za nejlepší představení sezóny 2021/22), Rusalka (2017), Anita Berberová – královna noci (Anita Berber – Göttin der Nacht, 2016), Doktor Živágo (Doctor Zhivago, 2016), Piano (The Piano, 2018), Proces (Processen, 2019) a Popelka (Cinderella, 2019). Za svůj balet Carmen (2019) byl choreograf vyznamenán cenou „Europa in Danza“, jednou z mnoha, které mu byly v průběhu času uděleny.

Taneční a choreografické umění Jiřího Bubeníčka se často objevuje ve vysílání mezinárodních televizních stanic a je zachyceno na nosičích DVD. Vedle založení vlastního souboru „Les Ballets Bubeníček“, s nímž cestoval po světě s vlastními choreografiemi, se umělec navíc angažuje v sociální oblasti a usiluje o kulturní sbližování. V roce 2017 byl poctěn „Stříbrnou medailí hlavního města Prahy“, výjimečným oceněním jeho rodné země.

 

https://jiribubenicek.com/fileadmin/user_upload/images/elements/Nadina_smile.jpg Nadina Cojocaru

 

Nadina Cojocaru je scénografka a kostýmní výtvarnice. Celý život se věnuje umění od hry na klavír přes tanec až po kresbu. Vystudovala Vysokou školu umění v Сhisinau v Moldavsku a získala bakalářský titul v choreografii.

V roce 2010 se přestěhovala do Japonska, země, která ji fascinovala jak geografií, tak kulturou. Žila tam šest let, během kterých intenzivně studovala japonštinu, kulturu a tradiční japonský oděv kimono. Po ukončení jazykové školy pracovala v oborech souvisejících s módním průmyslem; jako kreativní ředitelka pro módní přehlídky svatebních šatů a jako návrhářka a realizátorka svatebních šatů, textilního designu a výroby, fotografování, make-upu a vlasového stylingu.

Během posledních dvou let pobytu v Japonsku pracovala pro velkého japonského textilního výrobce, spolupracovala s návrháři vysokých módních značek z Evropy, Asie a USA. Zastupovala společnost na mezinárodní výstavě „Premiere Vision“ a při celé řadě příležitostí cestovala do Paříže.

Po setkání s Jiřím Bubeníčkem v roce 2015 se Nadina Cojocaru přestěhovala zpět do Evropy, aby s ním spolupracovala na různých uměleckých projektech. Navrhla kostýmy pro řadu jeho baletů: „Chapeau“ pro Norimberský státní balet v roce 2017, „Metropolis“ pro Chorvatský národní balet v Záhřebu v roce 2018, „Processen“ pro Královský švédský balet v roce 2019, „Popelka“ pro Nuovo Balleto di Toscana v roce 2019, online video projekt „Tanzgedichte aus der Stille“ v Drážďanech a Sasku v letech 2021-22 a „Romeo a Julie“ pro Chorvatský národní balet Ivana pl. Zajce v Rijece v roce 2022 a „Spartakus“ pro Národní divadlo v Záhřebu v roce 2023.

 

„Při navrhování kostýmů pro balet je důležité, aby byly všechny postavy pro diváky zapamatovatelné. Do kostýmu se musí promítnout poselství jednotlivých postav. Ráda objevuji hranice toho, co je v mých návrzích možné, a často se snažím kombinovat současné s historickým. Chci, aby byla každá postava jedinečná, a aby kostýmy přenášely mé myšlenky divákům. Je to jako paralelní příběh, který jde ruku v ruce s choreografií a dramaturgií díla.“

 

LA STRADA

A captivating story of love and cruelty on the road of a traveling circus, based on the eponymous film by Federico Fellini

 

Artistic team:

Music: Nino Rota

Libretto, concept and dramaturgy: Jiří Bubeníček a Nadina Cojocaru

Choreography: Jiří Bubeníček

Set design: Nadina Cojocaru

Costume design: Nadina Cojocaru

Lighting design: Jiří Bubeníček

 

"Every magic has a dark place, and every dark place creates something magical."

 

"The circus is a fantastic and enchanting wonderland that has attracted generations of audiences. I was born into a circus family and it is this wonderful environment of fantasy that has become such an immediate part of my childhood and my soul. Through the circus, we enter a world of magic that overflows with excitement and adventure. It brings people moments of hope and happiness through laughter and unexpected surprises. But beneath the glittering facade, there is often a darker side to the circus that reflects the harsh reality of our society."

La Strada, follows the story of an innocently naive, kind and extremely pure-hearted woman Gelsomina who, with her family’s agreement, is taken away by a brutish traveling circus performer Zampano. The narration explores their tumultuous relationship as they tour through Italy, focusing primarily on Zampano’s growing emotions and the impact Gelsomina has on him.

Human destiny is intricately woven from the fabric of our being, a trinity of body, mind, and soul. Our existence is a triangular interplay: the body encompasses our physical appearance and capabilities; the mind governs our intellect and emotional intelligence, and the soul resides within our hearts, guiding our emotions. It is through the delicate balance of these three facets that we navigate our destiny.

In a metaphorical sense, these elements can be likened to the central characters in our story. Zampano personifies the body, representing our physicality, Matto embodies the intellect, and Gelsomina symbolises the soul. When these three characters, in their profound disagreement, converge, they unfurl the tapestry of this tragic tale.


Another layer of La Strada, the tragic demise of Gelsomina, serves as a poignant catalyst, unlocking the depths of Zampano’s heart and revealing that he actually loved for her. Through this heart-wrenching loss, he embarks on a journey of self-discovery, coming to terms with his own vulnerabilities and the transformative power of love. La Strada turns into a tale of profound emotional exploration and revelation as Zampano grapples with the profound impact Gelsomina had on his life.

La Strada is a touching and tragic story of love, hardship, and personal transformation.

https://jiribubenicek.com/fileadmin/user_upload/images/elements/Portra__t-JBubenicek2.jpg Jiří Bubeníček

 

Internationally sought-after choreographer Jiří Bubeníček enjoyed enormous acclaim over his almost 25-year career as one of the world’s top ballet dancers. Musicality, athleticism, suppleness, an unparalleled technique and his instinctive sense of character turned him into an international star. During his time with the Hamburg Ballet, John Neumeier created numerous roles for him, the most legendary being “Nijinsky”. Following his engagement from 1993-2006 (from 1997 as principal), Jiří Bubeníček went to Dresden to take up the position of principal with the Semperoper Ballet. There he performed countless choreographies by Petipa, Fokine, Balanchine, McMillan, Cranko, Kylián, Inger, Forsythe, Dawson, Celis and the Dresden ballet director Aaron S. Watkin until his departure in 2015. Guest appearances took him around the world. Particularly memorable were his engagements at the Ballet de l’Opéra de Paris where he partnered the leading ballerinas of the age in the “Lady of the Camellias”. In 2002 he was awarded the “Benois de la Danse” for his interpretation of Armand. His many other prizes include the “Espèces” of the Prix de Lausanne or the Mary Wigman Prize bestowed by the Semperoper.

Jiří Bubeníček created his first choreographies back in 1999 in the midst of his dancing career. From short scenes to abstract pieces to full-length narrative ballets, his current oeuvre of over 70 works is impressively large.

He created new works for companies such as San Francisco Ballet, Royal Swedish Ballet, Teatro di Roma, Royal New Zealand Ballet, Tokyo City Ballet, New York City Ballet, State Vienna Ballet, Hamburg Ballet, Semperoper Ballet in Dresden, Mariinsky Ballet Theater, North Carolina Dance Theatre in Charlotte in USA, for dancers from Opéra national de Paris, Croatian National Ballet in Zagreb, Croatian National Ballet Ivan pl. Zajc in Rijeka, Nuovo Balletto di Toscana in Florence, Badisches State Theater in Karlsruhe, Dortmund Ballet, Slovenia National Theatre Opera and Ballet in Ljubljana, he was a choreographer for The Vienna Philharmonic New Year's Concert 2016 and many other companies around the globe.

In particular, Jiří Bubeníček has established an outstanding reputation as a choreographic storyteller: his successful productions include “Anita Berber – Goddess of the Night” (2016), “Doctor Zhivago” (2016), “The Piano” (2018), “The Trial” (2019), “Cinderella” (2019) or "Romeo and Juliet" (2022). Amongst his many honours, the choreographer was awarded the “Europa in Danza” for his version of “Carmen” (2019) or “Boris Papandopulo” award for „Romeo and Juliet“ for the best ballet performance in the 2021/22 season. And, of course, Jiří Bubeníček is a familiar face in the international media through TV and DVD productions of his choreographies as well as those featuring him as a dancer. In addition to founding a touring company “Les Ballets Bubeníček” to perform own choreographies, Jiří Bubeníček is also socially engaged, striving to build bridges between diverse cultures. For these efforts, he was awarded the “Silver Medal of the City of Prague” in 2017, a very special accolade from his home city.

https://jiribubenicek.com/fileadmin/user_upload/images/elements/Nadina_smile.jpg Nadina Cojocaru

 

I am Nadina Cojocaru and I am an artist and a costume designer. I have been studying arts through my entire life from classical piano, dance and drawing. I graduated from the University of Arts in Сhisinau Moldova with a bachelor in choreography.

In 2010 I moved to Japan a country I am fascinated with both in its country and culture. I lived there for 6 years where I intensively studied the Japanese language, culture and traditional Kimono dressing. After I finished language school I worked in fields related to the fashion industry; as a creative director for wedding fashion shows and as a designer and producer of wedding dresses, textile design and manufacturing, photography, make up and hair styling.

For the last 2 years of living in Japan I had a great experience working for a big Japanese textile manufacturer, where my job was to work and collaborate with designers from high fashion brands from Europe, Asia and USA. The role required me to represent the company at international exhibition “Premiere Vision" travelling to Paris on a number of occasions.

After meeting Jiří Bubeníček in 2015 I moved back to Europe to collaborate in different artistic projects with him. I designed the costumes for a number of his ballets, “Chapeau” for Nürenberg State Ballet in 2017, “Metropolis” for the Croatian National Ballet in Zagreb in 2018, “Processen” for the Royal Swedish Ballet in 2019, “Cinderella” for the Nuovo Balleto di Toscana in 2019, online video project "Tanzgedichte aus der Stille" in Dresden and Saxony in 20221-22 and "Romeo and Juliet" for Croatian National Ballet Ivan pl. Zajc in Rijeka, in 2022.

“To design costumes for ballet is about making all the characters memorable for the audience. The message of the characters have to appear in the costume. I love to explore the limits of what is possible in my designs, and often try to combine the contemporary with the historic. I want each character to be special and the costumes to communicate my ideas to the audience. It is like having a parallel story that goes hand in hand with the choreography and with the dramaturgy of the piece.”

 

Tvůrci

Obsazení

Nejbližší termín představení

Neděle
10. 3. v 19:00
PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET LA STRADA pronájem

PREMIÉRA
Zakoupit vstupenku
Neděle
5. 5. v 19:00
PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET LA STRADA pronájem Zakoupit vstupenku

Novinky

Sledujte nás na sociálních sítích Facebook a Instagram

Hlavní město Praha Hospodářské noviny Český rozhlas

Hlavní město Praha Hospodářské noviny

© 2012-2024 Divadlo na Vinohradech, design by Media Solution
Licence Creative Commons - Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons - Uveďte autora - Nezasahujte do díla 3.0 Česko   Ochrana osobních údajů   Nastavení cookies   Zásady použití Cookies