facebook

DIVADLO NA VINOHRADECH V ROCE 2020

6. 4. 2021

Výroční zpráva DnV za první rok s covidem je hotova! Přečtěte si Úvodní slovo ředitele, ve kterém bilancuje rok 2020. Děkujeme, že jste s námi stále v kontaktu a těšíme se na vás.

ROK, KTERÝ NEMÁ V TÉMĚŘ STO PATNÁCTI LETÉ HISTORII DNV OBDOBY

Za epidemie španělské chřipky před sto lety divadla hrála a kultura žila.
Za epidemie čínské chřipky Covid 19 společnost přistoupila k historicky největšímu omezení živé kultury. Jak se to projevilo v práci Divadla na Vinohradech?
Jako příspěvková organizace hlavního města Prahy zpracovává DnV každý rok výroční zprávu.
Všechny je najdete (tu za rok 2020, jakmile bude graficky zpracována) pod příslušným tlačítkem dole na našich webových stránkách.
Nyní vám nabízíme text Úvodní slova ředitele:

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

Ve svém úvodu k Výroční zprávě DnV za rok 2019 jsem se pokusil shrnout, jak se v onom roce divadlu dařilo rozvíjet program divadla velké činohry. Konstatoval jsem, že se povedlo zrekonstruovat a generačně obměnit herecký soubor a „sehrát ho“ nikoli jako součet talentovaných a disponovaných sólistů, ale jako „ansámbl“, vzájemně umocňující svůj tvůrčí potenciál ve shodě s respektovaným uměleckým programem. Reflektoval jsem stabilizovaný stav repertoáru, umožňující díky kultivaci a vyhraňování diváckého zájmu uvádět i náročnější inscenace. Nepřehlédl jsem vyrovnané hospodaření divadla a s potěšením jsem pochválil pokrok při přípravě rekonstrukce celé divadelní budovy a jejího technického zázemí.
Protože jsme však Výroční zprávu finalizovali už po vypuknutí pandemie Covid 19 a po první uzávěře, zakazující mj. veřejné divadelní produkce, uzavřel jsem svůj úvod těmito slovy:
„To vše svědčí o tom, že divadlo vnitřně žije, že pracuje, že tvoří. A že živě komunikuje a většinou také souzní se svými diváky. Připravené inscenační projekty, rozvíjená spolupráce s tvůrci střední a mladé generace, ale zejména připravovaný projekt rekonstrukce divadla dokazují, že vidíme jasně do budoucnosti.
Nyní, v kontextu koronavirové panické pandemie, je však den ode dne jasnější, že čísla a sumy nepostihují skutečný smysl naší činnosti. Nepochybně budou za rok 2020, ať už dopadne sebelépe, horší než v předchozích letech. Smysluplnost veřejnoprávní činnosti však kritérium čísel nemůže postihnout.“
Zmiňovaná „čísla a sumy roku 2020“ naleznete v této Výroční zprávě. Nikoho snad nepřekvapí, že jsou skutečně horší. Vždyť svou hlavní veřejnoprávní funkci, představení za účasti diváků, jsme prakticky směli realizovat tři měsíce. Příjem divadelní pokladny tak poklesl na jednu třetinu minulého roku, v tom jsou ovšem ještě započítány „nerealizované vstupenky“ těch diváků, kteří trpělivě čekají, až budeme moci naplánovaná představení odehrát.
Je zbytečné zde opakovat obecně známá fakta. Nezvládnutá a v nových vlnách se vracející epidemie a přijímaná opatření, dotýkající se života celé společnosti, postihla veškerý kulturní provoz v České republice. Na jednotlivých veřejnoprávních organizacích a jejich zřizovatelích leželo břemeno odpovědnosti, jak výpadek, proměňující se po podzimním lockdownu v boj o udržení institucionální základny české kultury, dokážou vyřešit. Divadlu na Vinohradech se to s finanční podporou hlavního města Prahy zvládnout podařilo. Přijímané a podle mého názoru nemístně marketingově vyhlašované kompenzační „covidové programy“ Ministerstva kultury ČR neznamenaly pro statutární pražská divadla žádnou pomoc, celé břemeno dopadu dalších vládních opatření leželo na jejich zřizovateli a divadlech samotných.
Za dlouhodobého a nepředvídatelného, každodenní nutnost řešení přinášejícího stavu havárie divadelního provozu, který se musí po týdny a měsíce obejít bez toho nejpodstatnějšího, co mu dává smysl, tedy bez veřejně a naživo uskutečňovaných představení, není přirozeně možné hovořit o naplňování a rozvíjení ambiciózního uměleckého programu. Soustředěné úsilí, které mohlo přinést své plody v realizaci ambiciózního dramaturgického plánu na sezonu 2019/2020 a 2020/2021, bylo narušeno. Plány musely být redukovány a změněny s ohledem na nové možnosti a potřeby. Komu žalovat, je to škoda, měli jsme „nakročeno“, ale nyní, vlastně až ve chvíli, kdy bude veřejná činnost obnovena, budeme muset znovu „zvedat nohu“ k onomu dalšímu kroku. A protože po dlouhém společenském traumatu, které změnilo společnost v jejích potřebách a snad i sebepoznání, bude veřejný prostor a obsah komunikace divadla s jeho obcí také výrazně proměněný, budeme muset podobu tohoto „znovuvykročení“ poctivě a nově promyslet.
Přesto se divadlu, jeho souboru a všem dalším zaměstnancům podařilo v roce 2020 udržet souborotvorné tvůrčí úsilí. A to i přesto, že často i ty nejjednodušší pracovní úkony omezoval respekt ke všem epidemickým opatřením. Už po uzávěře provozu soubor dokázal nastudovat pět nových inscenací, z nichž pouze tři se podařilo v září a říjnu premiérovat a další dvě zůstaly „na skladě“.
(K nim přibyla v únoru roku 2021 ještě další připravená a nerealizovaná premiéra.)
Neztratili jsme, ba naopak, v podmínkách on-line provozu na nových médiích zkultivovali kontakt s pevným jádrem našeho publika. Díky projektu Hrajeme i v karanténě jsme vzbudili zájem o velkou činohru i u zcela nových diváků. Tento zájem se snažíme udržet a pěstovat dalšími formami náhradní komunikace s publikem, např. streamovanými akcemi Noci divadel, silvestrovským on-line představením a od ledna zejména projektem Vinohradské poslouchadlo a dalšími příležitostnými streamy inscenací.
Nepochybuji o tom, že své veřejnoprávní poslání DnV kreativně plní tak, jak mu to vnější podmínky dovolují.
Během roku 2020 jsme dále – a v souladu s plánem postupu – pokročili v přípravě rekonstrukce DnV. Dokončen byl projekt modernizace zařízení scénické divadelní techniky a probíhá jeho koordinace s vypracováním projektové dokumentace pro celkovou rekonstrukci budovy DnV. Proběhl stavebně-historický průzkum v areálu dílen a z podnětu arch. Smetany, experta zřizovatele divadla, byla vypracována Variantní architektonická studie rekonstrukce. Dokončeno bylo kompletní zpracování investičního záměru jako podklad k vypsání výběrového řízení na dodavatele projektu.
Za nynějších potíží vnímáme všichni ve vedení divadla jako o to větší závazek úkol, který jsem si se svými spolupracovníky před lety při svém nástupu vytkl. Totiž odevzdat na konci našeho mandátu Praze a české společnosti v opravené a požadavkům moderního scénického umění odpovídající budově generačně obměněný a sehraný soubor, disponovaný ke všem stylovým a žánrovým nárokům interpretačního divadla velké činohry, bohatý repertoár a spokojené publikum, které se do vinohradského divadla rádo vrací.
Jako většinu komunikace v covidovém roce uzavírám tento text pozdravem „Držme si palce!“

Doc. MgA. Tomáš Töpfer
ředitel Divadla na Vinohradech

Foto k novince: DIVADLO NA VINOHRADECH V ROCE 2020

 

Hlavní město Praha Hospodářské noviny Český rozhlas

 

© 2012-2021 Divadlo na Vinohradech, design by Media Solution
Licence Creative Commons - Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons - Uveďte autora - Nezasahujte do díla 3.0 Česko  |  Ochrana osobních údajů
Pro lepší výkon používají tyto stránky cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací zde.