facebook

POZVÁNKA NA VERNISÁŽ

13. 11. 2017

Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy Josef Čapek - vinohradský scénograf

Výstava představuje výběr z kostýmních a scénických návrhů Jos. Čapka z let 1921-1930.

Josef Čapek je známý především jako vynikající malíř, který byl spoluzakladatelem Skupiny výtvarných umělců a členem umělecké skupiny Tvrdošíjní. Byl zároveň vynikajícím ilustrátorem (Povídejme si, děti, Povídání o pejskovi a kočičce) a grafikem, během dvaceti let vytvořil kolem sto padesáti knižních obálek, jimiž opatřil i většinu tištěných textů her a novel bratra Karla.
Samostatně napsal drama Země mnoha jmen a hru pro děti Tlustý pradědeček, lupiči a detektivové. Jako teoretik s vynikajícími znalostmi a postřehem přispíval články do řady novin a časopisů.
Ačkoliv sám J. Čapek považoval scénickou práci pro divadlo za okrajový projev svého talentu, patří k vrcholným představitelům českého meziválečného avantgardního scénického výtvarnictví. Malířskou scénografií navazoval na slavná období scénografie barokní a druhé poloviny 19. století, jeho scény však nezachycovaly realistickou podobu dějiště, šlo o stylizovaný obraz. Často používal jasné, zářivé barvy, jeho scény jsou naplněny vlídným humorem, nadsázkou, ironií a charakteristickou poetikou. Také v kostýmních návrzích využíval bravurní kresbu, jíž často portrétoval konkrétního herce, karikoval typické rysy postavy nebo tváře.
Na Vinohradech navrhl J. Čapek, vždy jako host, mezi léty 1921 – 1930 scény a kostýmy celkem pro devatenáct inscenací, z nich osm režíroval K. Čapek, další pak B. Stejskal, J. Kvapil, J. Bor a J. Kodíček. K nejvýraznějším po výtvarné stránce náležely inscenace her Stará historie, Chléb, Země mnoha jmen, Periferie, Jezdci a Ženský sněm. Josef Čapek pracoval mimo Městského divadla Královských Vinohrad rovněž pro Národní divadlo v Praze, kde vypravil mezi léty 1921-1938 pětatřicet inscenací. Spolupracoval tam nejčastěji s režiséry V. Novákem, F. Pujmanem a K. Dostalem. Jeho nezaměnitelné scénické obrazy se staly součástí činoherních, baletních i operních inscenací.
Vedle soukromých sbírek jsou v největším počtu Čapkovy scénické a kostýmní návrhy uchovány ve scénografické sbírce divadelního oddělení Národního muzea v Praze. Z této kolekce je vytvořena naše výstava.

 

Hlavní město Praha  Hospodářské noviny Český rozhlas

 

© 2012-2018 Divadlo na Vinohradech, design by Media Solution
Licence Creative Commons Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nezasahujte do díla 3.0 Česko | ochrana soukromí