PŘIHLÁŠKA NA DÁRKOVÉ PŘEDPLATNÉ - DIVADLO NA VINOH RADECH - SEZONA 2017-2018

na období leden až červen 2018

Pole označená * je nutné vyplnit

OSOBNÍ ÚDAJE

Adresa: 

TERMÍNY ABONENTNÍCH PŘEDSTAVENÍ

Abonent si v přehledu představení, který obdrží do 15. dne předchozího měsíce, sám sleduje termíny abonentních představení označených v přehledu stejnou skupinou, jakou má uvedenou na průkazce. Pokud neobdrží přehled představení do 15. dne předchozího měsíce, informuje se na telefonních číslech 296 550 225, 222 517 797, 296 550 228, 800 900 888 nebo na www.divadlonavinohradech.com.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Změna programu vyhrazena. Dojde-li ke změně původně ohlášeného představení z dùvodu onemocnění nebo jiných překážek, bude snahou divadla nahradit abonentní představení jiným abonentním představením, které příslušná skupina ještě nezhlédla. V případě, že taková změna nebude uskutečnitelná, ponecháváme si možnost nahradit abonentní představení i titulem, který do abonentního cyklu zařazen není. Z uvedeného tedy vyplývá, že si vedení divadla změnu představení vyhrazuje.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů poskytnutých Divadlu na Vinohradech, nám. Míru 7, 120 00 Praha 2 v přihlášce pro Dárkové předplatné na sezonu 2017/2018. Divadlo na Vinohradech prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro interní, marketingové a propagační účely. Těmito účely se rozumí především zasílání informací a aktualit Divadla na Vinohradech. Zaměstnanci Divadla na Vinohradech jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích. Tento souhlas mohu kdykoli odvolat v případě, že si nepřeji informace nadále zasílat.

Souhlas s výše uvedenými podmínkami:

V 1 - ŽHAVÉ NOVINKY - NOVÉ INSCENACE DNV ČERSTVĚ PO PREMIÉŘE

Podle podmínek stanovených Divadlem na Vinohradech objednávám závazně předplatné:

ARTHUR MILLER – ČARODĚJKY ZE SALEMU
EURIPIDÉS – IFIGENIE V AULIDĚ
VLADIMÍR NEFF – SŇATKY Z ROZUMU
COLIN HIGGINS - HAROLD A MAUDE
BONUS: JEDNA ZE STUDIOVÝCH INSCENACÍ

Tabulka kategorií

PŘÍZEMÍ
Kategorie Řada Cena Výběr počtu míst pro jednotlivé kategorie.
Základní nebo varianta 1 nebo varianta 2
I.

 1 – 6

1 720 Kč

II.

 7 – 11

1 560 Kč

III.

 12 – 15

1 360 Kč

IV.

 16 – 17

1 080 Kč

V.

 18

800 Kč

VI.

 lóže 5 míst

4 080 Kč

I. BALKON
I. b

 1

1 720 Kč

III. b

 2 a 3

1 560 Kč

IV. b

 4 a 5

1 080 Kč

VII.

 lóže 4 místa

2 880 Kč

II. BALKON
V. b

 1

800 Kč

VIII.

 2 a 3

320 Kč

IX.

 4

160 Kč

VIII.b

 lóže 1 místo

320 Kč

V 2 – ČESKÝ PROGRAM - ČESKÉ HRY, ČESKÉ PŘÍBĚHY, ČESKÉ POVAHY

Podle podmínek stanovených Divadlem na Vinohradech objednávám závazně předplatné:

PAVEL KOHOUT – HAŠLER…
GABRIELA PREISSOVÁ – JEJÍ PASTORKYŇA
FRANTIŠEK LANGER – PERIFERIE
VLADIMÍR NEFF – SŇATKY Z ROZUMU
BONUS: JEDNA ZE STUDIOVÝCH INSCENACÍ

Tabulka kategorií

PŘÍZEMÍ
Kategorie Řada Cena Výběr počtu míst pro jednotlivé kategorie.
Základní nebo varianta 1 nebo varianta 2
I.

 1 – 6

1 720 Kč

II.

 7 – 11

1 560 Kč

III.

 12 – 15

1 360 Kč

IV.

 16 – 17

1 080 Kč

V.

 18

800 Kč

VI.

 lóže 5 míst

4 080 Kč

I. BALKON
I. b

 1

1 720 Kč

III. b

 2 a 3

1 560 Kč

IV. b

 4 a 5

1 080 Kč

VII.

 lóže 4 místa

2 880 Kč

II. BALKON
V. b

 1

800 Kč

VIII.

 2 a 3

320 Kč

IX.

 4

160 Kč

VIII.b

 lóže 1 místo

320 Kč

V 3 – VELKÁ KLASIKA – SLAVNÉ KOMEDIE, DRAMATA A TRAGÉDIE ZE SVĚTOVÉHO REPERTOÁRU

Podle podmínek stanovených Divadlem na Vinohradech objednávám závazně předplatné:

BERNARD SHAW – PYGMALION
MOLIÈRE – ŠKOLA ŽEN
HENRIK IBSEN – PEER GYNT
EURIPIDÉS – IFIGENIE V AULIDĚ
BONUS: JEDNA ZE STUDIOVÝCH INSCENACÍ

Tabulka kategorií

PŘÍZEMÍ
Kategorie Řada Cena Výběr počtu míst pro jednotlivé kategorie.
Základní nebo varianta 1 nebo varianta 2
I.

 1 – 6

1 720 Kč

II.

 7 – 11

1 560 Kč

III.

 12 – 15

1 360 Kč

IV.

 16 – 17

1 080 Kč

V.

 18

800 Kč

VI.

 lóže 5 míst

4 080 Kč

I. BALKON
I. b

 1

1 720 Kč

III. b

 2 a 3

1 560 Kč

IV. b

 4 a 5

1 080 Kč

VII.

 lóže 4 místa

2 880 Kč

II. BALKON
V. b

 1

800 Kč

VIII.

 2 a 3

320 Kč

IX.

 4

160 Kč

VIII.b

 lóže 1 místo

320 Kč

PLATBA

Požadujete-li slevu na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P, uveďte druh, číslo
a zároveň pošlete jeho fotokopii poštou, nebo E-mailem: predplatne@divadlonavinohradech.com.

 

Předplatné zaplatím*

Poznámka